ONS MODULAIR & GEZAMENLIJK AANBOD

Laat je inspireren door volgende diensten en producten die door ons en onze partners aangeboden worden. Kies wat je nodig hebt op het juiste moment bij de juiste personen en bedrijven.

Ondernemerscoaching

Een ondernemerscoach kan met jou samenwerken om obstakels te identificeren en te overwinnen en om gewoonten te veranderen die je mogelijk beperken. Hij of zij zal je niet vertellen wat je moet doen, maar zal je vragen waar je heen wil met je welzijn en één-op-één met je samenwerken om er te komen.

Ondernemerscoaches worden meestal betaald op uurbasis of met een bepaald traject dat samen met de coachee wordt afgelegd en werken meestal volgens een vast schema om ondernemers te helpen bij de realisatie van hun persoonlijke en zakelijke doelen.

Life Coaching

Life Coaching en Well-Being is een beroep dat fundamenteel verschilt van advies, mentoring, therapie of counseling. Het coachingproces behandelt specifieke persoonlijke projecten, zakelijke successen, algemeenheden en overgangen in het persoonlijke leven, relaties of beroep van de klant. Door te onderzoeken wat er aan de hand is, te ontdekken wat je obstakels of uitdagingen zijn en een manier te kiezen om actie te ondernemen, neem je je leven terug in eigen handen.

Financial Well-Being Coaching

Mensen die financieel welzijn ervaren, hebben naast het geluksgevoel van welzijn te ervaren ook een aantal zeer belangrijke (financiële) voordelen die op hun beurt weer bijdragen aan hun geluk en de verdere uitbouw van hun potentieel, vermogen en kapitaal, dat we in objectieve maatstaven kunnen uitdrukken.

Verhoog je financieel zelfvertrouwen en bouw samen met ons aan je totaalvermogen en je welzijn.

Vastgoedcoaching

Wil je een tweede verblijf aankopen of sta je nog in de kinderschoenen als het gaat om investeren in vastgoed? We helpen je je doelen uit te zetten en zorgen ervoor dat je weet hoe je de juiste beslissingen kan nemen door je het stellen van de juiste vragen aan te leren en technieken onder de knie te krijgen.

Begeleiding voor ondernemers en ondernemingen in moeilijkheden

Deze ondernemingen en hun omgeving gaan vaak door de zwaarste periode in hun bestaan: niet alleen de ondernemer, de aandeelhouders, de bedrijfsleider, maar ook de werknemers en soms ook toeleveranciers en klanten kunnen gebukt gaan onder de zware lasten die het voortbestaan van de onderneming (en daarmee ook hun toekomst) beïnvloeden.

Juist dan is een (intensieve) begeleiding door een accountant noodzakelijk. Soms verdient het de voorkeur een derde, onafhankelijke partij om een second-opinion te vragen. Ons kantoor biedt een intensieve begeleiding en gaat samen met de andere adviseurs (jouw huidige boekhouder of accountant, jouw advocaat, jouw sociaal secretariaat, etc.) op zoek naar de beste oplossing voor een doorstart van jouw onderneming.

COACHING & MENTORSCHAP

Een ‘coach’ is iemand die je niet alleen helpt bij het verkrijgen van inzichten, maar ook oefeningen aanbiedt om een ​​gewenst gedrag in een gewoonte te veranderen. Ze zullen je aanmoedigen, je ter verantwoording roepen en je uitdagen om volledig in je kracht te gaan staan. Ze kennen precies de juiste lectuur om je op weg te brengen, maar ook de perfecte oefeningen om je professionele comfortzone te verlaten, je grenzen te verleggen en je potentieel te bereiken. Coaches tonen je compassie, wanneer je dat te weinig voor jezelf hebt. Ze breiden je perspectief uit wanneer je eigen visie te eng is geworden.

‘Mentors‘ volgen meestal geen vast schema. Ze helpen met strategische kwesties, beantwoorden vragen voor oprichters van ondernemingen zonder actief deel te nemen aan dagelijkse of uitvoerende bedrijfsactiviteiten. Mentors bieden veel advies, coaches stellen goede vragen, maar ook ondernemersbegeleiders helpen je graag op weg en stellen hun netwerk ter beschikking voor een vliegende (door)start van jouw activiteiten.

Advies

Op zoek naar een adviespartner met kennis van zakendoen, financiële en fiscale kennis, maar ook iemand die voor jou producten kan bemiddelen en onderhandelen bij partners?

Zo één persoon bestaat niet. Het Financieel Huis – kennisnetwerk en samenwerkingsverband – brengt de oplossing: Advies, productbemiddeling en opvolging binnen een mastermind alliance in functie van het vermogen van de ondernemer en diens bedrijf.

Onze aangesloten experten en kantoren werken aan jouw dromen! Samen staan jullie sterker om de uitdaging aan te gaan.

Een financieel gezonde ondernemer is vaak ook een vermogend particulier die zijn of haar persoonlijke doelen kan realiseren. Ook hierin kun je je laten begeleiden via jouw aangestelde vertrouwenspersoon.

Kredieten / Leningen

Kredietverlening aan zelfstandigen, ondernemers en hun bedrijven of organisaties is nog steeds een aandachtspunt, dat is de realiteit. Evenwel valt wel op te merken dat er veel verbetering is de laatste jaren. Toch is enige voorzichtigheid geboden bij het aangaan van nieuwe kredietverbintenissen en de bijkomende voorwaarden. Laat je daarom adviseren door een kredietmakelaar of onafhankelijk bankmakelaar om de beste kredietoplossing te vinden.

Een onafhankelijk bank- of kredietmakelaar, maar ook een gespecialiseerde accountant met ondernemersbegeleiders kunnen jou en jouw bedrijf begeleiden bij de adviesronde, optimalisatie en aanvraag van de gewenste financieringsvorm, een kredietdossier samenstellen, etc. Het gamma is veel groter dan bij consumenten. Daarom is het zeker aangewezen om je voldoende te informeren over de verschillende financieringsmogelijkheden die courant zijn in jouw sector.

Verzekeringen

Goed verzekerd zijn is een combinatie van producten van hoge kwaliteit, een klantgerichte service bij aankoop en uitstekend onafhankelijk advies door bemiddelaars die werken voor tientallen maatschappijen. Een verzekeringsagent die slechts voor één maatschappij werkt, kan zijn meerwaarde hebben, maar wij kiezen in ons netwerk veelal voor de kracht van de onafhankelijk verzekeringsmakelaar: Die kan de totaliteit van jouw verzekeringsbehoeften in kaart brengen, voor ieder risico de juiste maatschappij aanduiden, een offerte opmaken en alles opvolgen voor jou. Iemand die er voor jou is als je schade hebt.

Om je een kwaliteitsvolle service en degelijk advies te garanderen, werkt Het Financieel Huis samen met gespecialiseerde partners in jouw buurt. De onafhankelijke makelaars en de niet-verbonden subagenten stellen je oplossingen voor die aangepast zijn aan jouw persoonlijke situatie. Hierin zijn ze, tevens wettelijk verplicht, 100% onafhankelijk en vrij in de keuze van maatschappij en producten. Door zowel online als lokaal aanwezig te zijn, bieden we een bijkomende service aan van online aanbieders die ook gebruik maken van onze diensten.

Zo kan men alle risico’s indekken en bijstand verlenen wanneer dat nodig is en zo slagen wij van Het Financieel Huis erin om elke klant te bedienen op de manier die het best bij hem of haar past. Jij beslist. Elke klant zoekt immers een adviseur die zijn of haar situatie kent en begrijpt.

Pensioenopbouw

Gedurende tientallen jaren sparen en werken aan jouw pensioen is de enige mogelijkheid om na je professionele carrière te genieten van een gelijkaardige levensstandaard tijdens je pensioen. Als werknemer is de opbouw redelijk eenvoudig omdat de mogelijkheden beperkter zijn, maar als ondernemer, zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep is het een ander verhaal.

Mensen die de leeftijd naderen om op pensioen te mogen gaan, staan voor grote uitdagingen. Moeilijke vragen komen naar boven als je gaat nadenken over de planning van jouw pensioen. Hoe ga je het pensioentekort wegwerken of hoe ga je dit opvangen? Hoe kan je fiscaal vriendelijk jouw pensioen opbouwen?

Je moet begrijpen dat het antwoord kennen op deze vragen vooral voordelig zal zijn bij het begin van jouw carrière. Het helpt je om een solide basis te bouwen voor toekomstige uitkeringen.

Onze aangesloten pensioenspecialisten kiezen voor een aanpak op maat van jouw leven, werk en situatie en stemmen daar hun advies en productkeuze op af.

Sparen

Als onderneming is het moeilijk om je cash op een eenvoudige manier nog iets te laten opbrengen zonder te raken aan de beschikbaarheid van het spaargeld.

Toch zoeken we samen met jou als zelfstandige, vrije beroeper of bedrijf naar een oplossing op maat van jouw situatie. De fiscale piste is veelal de meest interessante oplossing als deze nog niet volledig werd geoptimaliseerd. Kiezen voor een aanvullend pensioen voor zelfstandigen of een individuele pensioentoezegging (met back-service) is een oplossing om direct een mooi rendement te krijgen op de bedragen die je spaart of eenmalig zou investeren in het kader van een IPT met back-service.

Heb je een overschot, dan kan je mogelijk opteren om jezelf een privévoordeel te gunnen door te kiezen voor een (verhoogde) dekking arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of overlijden als bij- of aanvullende dekking in een van jouw verzekeringspolissen.

Positieve kasstromen op een regelmatige basis sparen, geeft mooie bedragen die je mogelijk anders niet aan de kant had gezet. Daarom is het noodzakelijk om hier structuur in te brengen.

Beleggen

Al onze aangesloten partners volgen een verplichte, wettelijke procedure in het kader van beleggingsproducten waardoor je als klant zekerheid hebt op professionele afhandeling van jouw dossier. Het Financieel Huis heeft een zeer uitgebreid netwerk aan aangesloten en gescreende specialisten in verschillende vakdomeinen die jou kunnen bijstaan bij de opbouw van jouw vermogen.

Door de juiste vragen te stellen, de tijd te nemen om een volledige inventarisatie te doen van jouw spaardoelen, jouw horizon, jouw risicoprofiel en vele andere factoren, kom je samen met je beleggingsadviseur tot de beste beleggingsoplossing.

Eerst moet jouw financiële basis gelegd zijn: je vermogen goed beschermd alvorens je kan beginnen met beleggen. Daarom is jouw verzekeringsmakelaar of tussenpersoon dikwijls de meest aangewezen persoon als je jouw eerste stappen wil zetten in het beleggen. Een belegging bij een verzekeringsmaatschappij geeft je de mogelijkheid, door middel van begunstigingsclausules en het karakter van het contract, om mensen te begunstigen en fiscaal vriendelijk een vermogen op te bouwen, al dan niet beschermd.

Je kan eenmalig en maandelijks beleggen in spaarverzekeringen, fondsen of andere financiële producten. Je moet niet beschikken over een fortuin om je eerste stappen te zetten op de beurs. Iedereen die een normaal inkomen heeft, zou honderd euro per maand moeten kunnen beleggen als aanvulling op zijn automatische spaaropdracht naar een spaarboek teneinde een roerende portefeuille op te bouwen die in overeenstemming is met zijn spaardoelen.

Investeren

Een nieuwe machine kopen, een uitbreiding van jouw activiteiten, een overname van een kleine leverancier of concurrent? Dit zijn allemaal voorbeelden van investeringsbeslissingen die je als ondernemer tegenkomt binnen jouw organisatie. Maar ook investeren in jouw medewerkers, het personeel, en in jezelf, de bedrijfsleider, is cruciaal voor een duurzame groei.

Je weet dat je aan jouw pensioen moet denken, maar veelal vergeet de  ondernemer zichzelf. Het Financieel Huis en diens aangesloten partners kunnen gezamenlijk een investeringsplan uitwerken dat werkt. Een plan dat de beschikbare middelen zal activeren om zo de hoogst mogelijke return voor jou te leveren.

Onafhankelijke productbemiddeling

Je bent op zoek naar een (nieuwe) verzekering, een krediet, een belegging of een investeringspand?

De aangesloten experten kunnen producten onafhankelijk bemiddelen bij tientallen maatschappijen. Zo krijg je zekerheid dat de aangeboden producten voor jou werken en niet voor de maatschappij of de adviseur/bemiddelaar.

Financiële producten en vastgoed oplossingen

Je wil investeren in jouw onderneming of je wil als ondernemer investeren in de privesfeer?

Een accountant of ondernemersbegeleider, vastgoedmakelaar, aankoopbemiddelaar of financial controller kan je bijstaan bij de opmaak van jouw plan, dit in functie van jouw investeringsproject.

Kredietoplossingen gaan vaak hand in hand met investeringsbeslissingen. Heb je een financiering nodig om jouw investeringsproject te realiseren?

Contacteer de aangesloten kredietadviseurs, -bemiddelaars en/of bankagenten van Het Financieel Huis om een oplossing uit te werken op maat van jouw dossier. Ook het inbouwen van een financiële hefboom kan bestudeerd worden bij het verwerven van vastgoed als investering.

Boekhouding

Ook hier kunnen we jou in contact brengen met de juiste partners. Bij hen kan je terecht voor een klassieke boekhouding of een volledig geïntegreerde analytische boekhouding, met input in je eigen systeem of dat van de hun – al dan niet via een onlineverbinding – en de bijhorende rapporten en aangiften. Na afloop van het boekjaar dragen zij zorg voor alle wettelijke formaliteiten, zoals neerlegging van de jaarrekening, bijstand bij het opstellen van de verslagen naar aanleiding van de jaarvergadering en het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, personenbelasting of rechtspersonenbelasting.

Fiscaliteit

Wij verlenen advies op het vlak van BTW, vennootschaps- en personenbelasting, rechtspersonenbelasting (vzw’s), internationale fiscaliteit, registratie- en successierechten. Bovendien verdedigen wij jouw dossier bij fiscale controles, bezwaarprocedures en geschillen.

Revisoriaat

Een bedrijfsrevisor is een onafhankelijke en onpartijdige economische deskundige. In de eerste plaats kijkt hij de jaarrekeningen na en maakt hij een audit of doorlichtingsverslag. Bij de oprichting of bij een kapitaalverhoging, bij de omzetting van de rechtsvorm, bij een fusie of splitsing en bij de vereffening van de vennootschap voorziet de wet dat een revisor de juiste (cijfer)gegevens kan presenteren. Zeker bij een bedrijfsovername is het van groot belang dat de koper accurate informatie krijgt. Een bedrijfsrevisor onderzoekt daarnaast ook de sterke en zwakke plekken van een bedrijf.
Zowel een cvba, een BVBA, een nv als een vzw kunnen beroep doen op een bedrijfsrevisor. In sommige gevallen is dat zelfs verplicht.

Tax Shelter

Om startende kleine vennootschappen te helpen, wordt een fiscale stimulans voorzien voor burgers. Als alle voorwaarden zijn vervuld, kan een belastingvermindering van 30% of 45% verkregen worden van het bedrag dat de investeerder in de vennootschap heeft geïnvesteerd.

Startende vennootschappen kunnen immers moeilijkheden ondervinden om kapitaal te verzamelen. Het doel is om particulier kapitaal te mobiliseren voor het verschaffen van risicokapitaal aan niet-beursgenoteerde kleine vennootschappen die met een financieringstekort kampen.

Door deze investeringen maakt de geldschieter het mogelijk om zuurstof te geven aan deze jonge bedrijven, die willen groeien en daarvoor de juiste mensen willen aantrekken. Je investeert dus direct in de Belgische economie en steunt daardoor ook de jobcreatie in ons land.

Financiële en structurele (re)organisatie en rapportering

Financiële en structurele (re)organisatie

Dit is een uitgebreid adviesdomein waarin bijstand, ondersteuning en begeleiding kunnen worden verstrekt in onder andere de volgende vakdomeinen:

 • vennootschapsrechterlijk stroomlijnen of herstructureren van ondernemingen;
 • zoeken naar financieringsmiddelen voor investeringen en herfinancieringen en samenstellen van het financieringsdossier;
 • overnemen en overlaten van ondernemingen;
 • begeleiden bij faillissement en gerechtelijke reorganisatie;
 • bijstaan bij haalbaarheidsstudies en opstellen van ondernemingsplannen.

Financiële rapportering als basis voor sturing

Dit is het samenhangend geheel van financiële processen en technieken (en rapportering als sturings- en beslissingsinstrument) dat ondernemingen in staat moet stellen strategieën om te zetten in meetbare plannen en acties. Het gaat dan meestal om advisering en begeleiding onder de vorm van het opstellen van budgetten, periodieke budgetrapportering en bijsturing hiervan en van het uitwerken van ondernemingsrapporteringen, dashboards, boordtabellen en kpi’s.

BOEKHOUDING & FISCALITEIT

Een optimale weergave van jouw balans, resultatenrekening en financiële positie is van groot belang. Soms volstaan enkele eenvoudige aanpassingen om je positie in onderhandelingen te versterken. Balans en financieel plan maken, budgetten en rapporten opstellen, boekhouding en jaarrekening controleren, het maakt allemaal deel uit van onze gespecialiseerde bijstand.

Juridische ondersteuning

Zowel voor jou als zelfstandige, bedrijfsleider of beoefenaar van een vrij beroep is het belangrijk om je goed te laten adviseren. De aangesloten juristen en advocatenkantoren bij Het Financieel Huis zorgen voor de juiste begeleiding op het moment dat jij daar nood aan hebt maar wij werken zeker ook preventief.

Heb jij nood aan een juridische oplossing of je wil iemand spreken met kennis van zaken? Neem dan contact met een advocaat via Het Financieel Huis. Kies jouw adviseurs in vertrouwen.

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie en Human Resources Management

Een van de belangrijkste assets binnen jouw onderneming zijn jouw medewerkers. Elke ondernemer weet dat dit aspect veel aandacht behoeft en vergt binnen het geheel van zijn managementtaken. Hierin kan bijvoorbeeld onze partner, Konsilanto, ondersteunend werken voor jou door:

 • De personeelsadministratie en de contacten met het sociaal secretariaat, of een gedeelte daarvan, voor haar rekening te nemen;
 • Jou bijstand te verlenen in de optimalisatie van het verloningsbeleid van jouw onderneming;
 • Je wegwijs te maken en te adviseren binnen het kluwen van de sociaaljuridische wereld als werkgever.

Daarnaast kan Het Financieel Huis, samen met de door jou geselecteerde partners, ook van dienst zijn bij de structuur van jouw teams (en organisatie) en de samenstelling van jouw medewerkers.

Klik hier om een afspraak te maken met het hoofdkantoor. Wij helpen jou graag verder.

Personeelsvoordelen

Personeelsvoordelen

Het Financieel Huis zorgt ervoor dat jouw personeelsleden onmiddellijk hun koopkracht kunnen verhogen door het gebruik van ons eigen voordeelplatform.

Wil je jouw eigen online voordelen-omgeving opzetten voor jouw bedrijf en de werknemers. Wij werken hiervoor samen met de grootste Belgische spelers en brengen jou graag met hen in contact.

Klik hier om een afspraak te maken met een het hoofdkantoor. Wij helpen jou graag verder.

JURIDISCH & PERSONEEL

Gefundeerd juridisch advies, met onder meer het vervullen van de wettelijke formaliteiten voor de publicatie van gegevens in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De begeleiding bij de oprichting, herstructurering (fusie, splitsing, joint-venture, etc.) en vereffening van vennootschappen, overname en overdracht van aandelen. Devbegeleiding bij gerechtelijke reorganisatie (WCO) en faillissement, het nakijken of opstellen van diverse overeenkomsten en het volgen van juridische dossiers (in samenwerking met jouw advocaat).

Online aanwezigheid

Het is belangrijk om jezelf en jouw activiteit goed in beeld te brengen. Een doordachte (online) strategie met de juiste ondersteuning zorgt voor visibiliteit en aldus meer potentiële klanten.

Je wil een nieuwe website of webshop laten ontwikkelen om jezelf de visibiliteit te geven die je nodig hebt? Of je wil online zaken beginnen doen en wil jouw bedrijf of product juist in de markt zetten?

Bedrijfsprocessen automatiseren of zorgen voor meer zichtbaarheid voor jezelf op de sociale media? We gaan samen met onze partners de uitdaging aan.

Het Financieel Huis is tevens (content)partner van enkele grote online spelers. Wij kunnen samen jou en jouw bedrijf in de markt zetten.

Communicatie- & contentplan

Een communicatieplan bevat de uitleg hoe de communicatie binnen een groep en/of tussen groepen personen verloopt en/of zal gaan verlopen. Het is een ontwerp van een systeem om te bevorderen dat mensen binnen een groep doeltreffend met elkaar kunnen communiceren. Dit kan zijn omdat je nieuw bent in de job, om een nieuw project op te starten, om je team weer op één lijn te krijgen, om orde te scheppen in jouw huidige planningchaos of in functie van het volgend boekjaar.

Een goed contentplan levert geld op. Via blogs en nieuwsbrieven geef je gratis informatie weg. Dit is hoe jij jouw reputatie opbouwt en waarom mensen uiteindelijk betaalde opdrachten aan je toevertrouwen. Dus zorg ervoor dat je regelmatig nieuwe inhoud op je website zet. Zonder content gebeurt er niets. Heeft jouw bedrijf nog geen contentplan? Een contentplan maken hoeft niet moeilijk te zijn.

Neem contact met ons op om het eens te hebben over jouw communicatie- en contentplan.

Personal Branding

Personal Branding is een methode die jou kan helpen om jouw professionele doelen te verwezenlijken. Die doelen verwijzen naar datgene wat jouw diepste wens is en waarvoor jij het gevoel hebt dat je op deze planeet rondloopt. Het verwijst naar je missie. Deze methode begint met zelfkennis en het doen van zelfonderzoek. Je moet duidelijk voor ogen hebben wat je zakelijk en privé wil bereiken en wat je levensdoel is. Je moet weten wat je kunt en wat je leuk vindt. 

Ontdek je eigen talenten, versterk deze talenten en maak ze zichtbaar aan de buitenwereld. We doelen hier echter niet op ‘jezelf als product verkopen’, maar eerder op ‘jezelf als merk tonen aan de buitenwereld, zodat de wereld jou vertrouwt/definieert als een goed merk’. Het is een instrument dat helpt om jouw persoonlijke doelen te realiseren. Door deze inzichten, tips en ideeën in de praktijk om te zetten, laat je aan mensen zien wie je bent, waar je voor staat en waarvoor ze een beroep op jou kunnen doen. 

Het houdt in dat je anders naar jezelf leert kijken. Je zoekt jouw positie in vergelijking met anderen die hetzelfde beroep uitoefenen. Jij zoekt echter verder naar wat jou onderscheidt van die anderen. 

Webdesign & -ontwikkeling

Een toonaangevende website, een webshop met toeters en bellen of een hippe mobiele applicatie bepaalt mee je online aanwezigheid en Personal Branding. Zowel kleine als grote projecten genieten van een stijlvol webdesign en grafisch ontwerp. Ze laten jou als ondernemer groeien! Spar er eens over met een specialist uit ons netwerk en neem contact op met ons.

Vertalingen en content creatie (EN-NL)

Een krachtige vertaling van jouw ondernemingsplan in het Engels doet wonderen als je op zoek gaat naar internationale investeerders. Zowel de zakelijke als technische inhoud kunnen door een specialist uit ons netwerk op de juiste wijze worden vertaald. Ook voor het vertalen van je website naar het Engels kun je bij onze partner terecht met speciale aandacht voor aanpassing aan de lokale gewoonten en gebruiken en met zoekmachine-optimalisatie (SEO). Ga aan de slag met een specialist uit ons netwerk en neem contact op met ons.

MARKETING

Je omzet verhogen start bij een goed inspiratiemoment.

Het is van groot belang om jouw boodschap goed over te brengen en je daarbij te onderscheiden van de massa. Jouw zichtbaarheid en de kans om gevonden te worden, heeft een invloed op jouw omzet.

Ondernemerscoach

Ons in-house ontwikkelde screening en eenvoudig uit te werken stappenplan kan als rode draad gebruikt worden tijdens de begeleiding.

 

Doelgroep:

 • Ondernemers
 • Coaches

Financial Well-Being Coach

De weg naar Financial Wellness.

Een opleiding rond financieel welzijn en de verhoging van het financieel zelfvertrouwen en het vermogen van werknemers of klanten.

 

Doelgroep:

 • HR – managers / medewerkers
 • Bank- en verzekeringspersoneel in contact met publiek
 • Financial Well-Being Coaches

Train de trainer

Train-the-Trainer: welzijnstrainer worden!

In deze 3-daagse training leer je de de nodige basisvaardigheden en skills om een toptrainer te worden! Een opleiding aangeboden door onze partner Tryangle.

Chief Happiness Officer

Een opleiding aangeboden door onze partner Tryangle.

OPLEIDINGEN

Alle coaches waarmee we samenwerken, volgden de nodige opleidingen en vormingen, hebben een zeer ruime ervaring en kunnen dit ook bewijzen.

Onze ondernemerscoaches zijn ervaren, getraind, goed geïnformeerd en toegewijd om je ondernemerschap én leven een boost te geven.

De focus van de Financial Well-Being Coaches ligt uiteraard op het financiële luik, zijnde financieel welzijn. Financial Well-Being helpt je immers te voldoen aan de veranderende levensomstandigheden zonder dat dit gepaard moet gaan met financiële stress of een daling van je vermogen.

Geïnteresseerd? Neem contact op met ons!

NEEM CONTACT OP

Een financieel gezonde ondernemer en zijn bedrijf met financieel gezonde en gelukkige werknemers

Op zoek naar een adviespartner met kennis van zakendoen, financiële en fiscale kennis, maar ook iemand die voor jou producten kan bemiddelen en onderhandelen bij partners?

Zo één persoon bestaat niet. Het Financieel Huis - kennisnetwerk en samenwerkingsverband - brengt de oplossing: Advies, productbemiddeling en opvolging binnen een mastermind alliance in functie van het vermogen van de ondernemer en diens bedrijf.

Onze aangesloten experten en kantoren, die werken onder het label van Het Financieel Huis, zijn veelal ook zelfstandigen en beheren hun eigen Financieel Huis en hun zaak als een KMO. Net zoals jij zijn ze professioneel en werken ze mee aan de wensen en dromen van hun klanten. Zij kunnen je helpen met het realiseren van jouw dromen! Samen staan jullie sterker om de uitdaging aan te gaan.

Een financieel gezonde ondernemer is vaak ook een vermogend particulier die zijn of haar persoonlijke doelen kan realiseren. Jouw totaal financieel huishouden is ook de zorg van jouw aangestelde vertrouwenspersoon en als je het netwerk toestaat om je te begeleiden bij de financiële bescherming, uitbouw en fiscale ondersteuning van jouw zakelijke activiteiten, dan is succes verzekerd!